Rezervoari

Rezervoari za vrlo široku primenu

U našem asortimanu - Sonnenkraft možete naći rezervoare za bilo koji solarni sistem i za druge sisteme grejanja, možemo vrlo lako integrisati u postojeće grejne sisteme - kotao na gas, pelet. Postoji četiri glavne grupe rezervoara:

 

Šema Conpact

 

 


 

 

Rezervoari  koji služe za proizvodnju sanitarne vode i za ispomoć grejanju

Ovi sistemi su namenjeni za ispomoć grejanju kuće od 40 - 130 m2 a pokriva godišnju potrebu grejanja za oko 30%. Namenjeni su istodobno za proizvodnju tople sanitarne vode za potrebu porodice, a pokriva godišnju potrebu za oko 70%.

 

 

 


 

Rezervoari PSC-E za COMFORT E PLUS sisteme za ispomoć grejanju i za proizvodnju tople sanitarne vode

 

PSC rezervoari su od 800 i 1000 litara. Ali možemo sistem da proširimo sa PS rezerovarima od 800, 1000, 1600, 2000, ili 3000 litara. Ovako možemo da grejemo površnu od 100-320 m2. Solar sistem za ispomoć grejanju može da pokrije našu godišnju potrebu do 50%. A dobijamo sanitarnu toplu vodu 80% godišnju potrebu.  Ovi rezervoari kao i PSR rezervoari su napravljeni sa PLUG-AND-FLOW technologijom, to znači da su svi potrebni moduli zajedno sa rezervoarom (SLM50 modul za punjenje slojeva, PSKR pumpa, FWM35 modul za svežu vodu). Ovako smanjuju se troškovi ugradnje, vrlo brza montaža i svi odgovarajući dodatni elementi su odgovarajućeg kvaliteta i veličine i nije zanemarivo ni to da ne treba da se brinemo zbog pravilnog montiranja sistema.

 

 

 


Pufer rezervoari - PS-E

Naši pufer rezervoari su u širokoj upotrebi na različite načine. Razlog je to da postoji širok asortiman veličine rezervoara i u ove rezervoare nisu ugradjenji izmenjivači toplote. Sve naše Sonnenkraft COMFORT E PLUS, COMFORT XL i MAXI sisteme možete proširiti i povezati u red sa ovim rezervoarom do potrebne veličine. Rezervoari su od 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 litara, ali ove rezervoare možemo da koristimo i za druge vrste indirektog grejanja. Ovi rezervoari postoje i u izvedbi sa horizontalnim razdvajačima toplotnih slojeva.

 

 

 

 

 

Pretraga na sajtu

Slike

solar_060.jpg

Prijava na sajt

Ko je momentalno na mreži

Ko je na mreži: 7 gostiju i nema prijavljenih članova

<